Wanneer is Two Factor Authenticatie verplicht?

Terug naar klantenservice

Bedrijven en overheden die persoonsgegevens gebruiken moeten deze volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beveiligen. Zo voorkomen ze datalekken.

Volgens de AVG moeten bedrijven en overheden hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen nemen:

 • Organisaties moeten moderne techniek gebruiken om persoonsgegevens te beveiligen.
 • Verder moeten ze niet alleen naar de techniek kijken, maar ook naar hoe ze als organisatie met persoonsgegevens omgaan. Wie heeft er bijvoorbeeld toegang tot welke gegevens?

Organisaties die persoonsgegevens gaan verzamelen, moeten vooraf nadenken over de beveiliging hiervan. En beveiliging van persoonsgegevens moet binnen een organisatie een blijvend punt van aandacht zijn.

Als organisaties andere partijen inschakelen om persoonsgegevens te verwerken, dan moeten deze verwerkers voldoende maatregelen treffen om de gegevens te beveiligen waaronder two factor authenticatie . 

Vraag niet gevonden
  Two Factor Authentication
 1. Wanneer is Two Factor Authenticatie verplicht?
 2. Wat is Two Factor Authentication?
 3. Wat is Two Factor Authentication?
 4. Hoe werkt Two Factor Authenticatie?
 5. Hoe werkt Two Factor Authenticatie?
 6. Hoe kan ik Two Factor Authenticatie activeren?
 7. Hoe kan ik Two Factor Authenticatie activeren?
 8. Moet ik elke keer weer opnieuw inloggen met Two Factor Authenticatie?
 9. Moet ik elke keer weer opnieuw inloggen met Two Factor Authenticatie?
 10. Kan ik een vast telefoonnummer invullen voor Two Factor Authenticatie?
 11. Kan ik een vast telefoonnummer invullen voor Two Factor Authenticatie?
 12. Hoe weet ik (als opticien) of ik voldoe aan de AVG?
 13. Hoe weet ik (als opticien) of ik voldoe aan de AVG?
Wachtwoord reset in verband met AVG

Per 7 januari 2020 hebben wij, conform de AVG wetgeving, een aantal wijzigingen doorgevoerd betreffende het inloggen op friederichs.nl.
U dient daarom het wachtwoord te wijzigen.
Klik hier om de link aan te vragen om uw wachtwoord te wijzigen. De link wordt verstuurd naar het e-mail adres wat bij ons bekend is.

Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de klanten service op 023 52 32 833 of optiek@friederichs.nl

Herstel mjn wachtwoord